Skip to main content

Контрол на качеството

Богатата ни гама от продукти изисква от нас и постоянен и взискателен контрол на качеството. Нашият вътрешен отдел Контрол на качеството си е поставил за задача да провери качеството на всички текстилни и нехранителни артикули от нашия асортимент.

Ние работим устойчиво

Информирайте се сега

Качество

Сигурен продукт за нашите клиенти

Самите ние поставяме качеството и сигурността на нашите продукти на първо място. Не се придържаме само към законовите разпоредби - Ние не само се придържаме към законовите разпоредби, но и не се притесняваме периодично да проверяваме качеството на артикулите си, както и да информираме своевременно клиентите си.

Широкият спектър от задачи на нашия отдел Контрол на качеството, с приблизително 40 служители, обхваща наред с другите им отговорности и установяването на изискванията за качество, проверката им и постоянното им проследяване. Отделът има и важната задача да консултира търговските отдели.

Взискателна проверка

Нашият контрол на качеството поддържа постоянно контакт с контролни органи в Азия и Европа, за да може да се гарантира сигурността на продуктите ни и отговарящо на клиентските очаквания качество.

Бихме искали да изтъкнем и работата на нашата собствена лаборатория, в която не само се проверява спазването на нашите стандарти, но и също се разработват нови процедури за контрол на нашите собствени изисквания. С помощта на различни тестове се проверяват различни критерии като напр.: изработката, размерите, издръжливостта и материалите на продуктите и се напасват протоколите. В допълнение към всички вътрешни тестове, нашите продукти биват тествани и от независими контролни институции. 

Недоволни?

Купили сте продукт, от който не сте доволни или искате да сигнализирате за възникнал проблем? Тогава се свържете с нашия отдел Обслужване на клиенти тук

Обслужване на клиенти

Химикали

Разпоредба REACh

Европейската разпоредба REACh регламентира разрешението за използване и ограничаването на химикали в текстила. Забранени са химикали като азобагрила или канцерогенни амини в текстила.

Тъй като сигурността е един от главните ни приоритети, взехме решение с членовете на текстилния съюз, да предприемем допълнителна стъпка в посока мода без химикали. Тези стъпки са допълнителни към разпоредбата REACh. Тук поставяме фокус върху замяната на 100 проблемни химикали, които използваме за производството на текстил, с безвредни материали. През 2016-та година текстилния съюз прие така наречения MRSL-списък (Manufacturing Restricted Substances List) от ZDHC (Zero Discharge of Hazardous). В този списък са опоменати вредни химикали и субстанции, които при производство на дрехи могат да достигнат в природата. Целта на ZDHC е или да се намали употребата на такива вредни химикали, за които има алтернативи, или да се премахнат изцяло.