Skip to main content

Декларации за съответствие

Уважаеми посетители на KiK,

на тази страница можете да разгледате декларациите за съответствие на нашите продукти, които се изискват съгласно Директивата за радиооборудване (RED) 2014/53/ЕС (Radio Equipment Directive) и Регламент 2016/425/ЕС относно личните предпазни средства (ЛПС).

Указание:

Декларациите за съответствие ще намерите в списъка по-долу под съответните номера на артикулите. Номерата на артикулите ще намерите върху опаковката под баркода или в онлайн магазина на съответната страница на продукта.
Моля, имайте предвид, че Ви е нужна програмата Adobe Reader за преглеждане PDF файлове. Adobe Reader е безплатна програма в интернет, която – веднъж инсталирана – можете да използвате неограничено време безплатно за преглеждане PDF файлове.

Номер на артикулаНаименование на артикула  Download 

1106493

1106506

1121945

1121954

1179696

1179694

1179708

1179714

1179689

1179701

1175255

1175260

1175256

1180175

1180099

1180102

1175261

1168545

1179690

1179687

1179555 / 1181558

1180162

oven glove, pack of 2

pot holder 2er Set

pot holder 2er Set

oven glove, pack of 2

Girls Sunglasses Basic

Boys Sunglasses Basic

Men Sunglasses Basic

Women Sunglasses Basic

MJK UV Set

MJK UV Onesie

Boy´s sunglasses premium

Girl´s sunglasses premium

men sunglasses premium

Women sunglasses premium

Boy´s sunglasses premium

Girl´s sunglasses premium

Women sunglasses premium

Gardening gloves

Boys sunglasses license

Girl´s sunglasses license

Bathing hat / Swimsuit

Men sunglasses premium

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download

PDF Download