Skip to main content

Поставяме си допълнителни

Информирайте се сега

Нашият социален ангажимент

За нас добрата, изгодна мода и устойчивият бизнес са неразделни. Ние се ангажираме по различни начини: за околната среда, за правата на човека, както и за справедливи доходи и производствени условия при нашите доставчици.

Заради нашето убеждение високите социални и екологични стандарти са нещо естествено от много години. Нашите клиенти подкрепят проектите ни със своите покупки: по този начин те позволяват повече справедливост, повече просперитет и по -добри условия на живот.

Нашият ангажимент

Следните проекти са ни особено важни

Финансираме няколко училища в Бангладеш - това ни прави една от най -големите частни образователни институции в страната. Доброто образование е важна предпоставка за професионален успех. 3000 деца се възползват от нашето предложение. Нашите училища са технологично на най-модерно ниво, имат съвременни учебни материали и покриват енергийните си нужди със собствени слънчеви системи. Освен това ние подкрепяме основно училище и детска градина в Дака.

Достъпът до чиста  вода е основа за по-добра хигиена и здраве. Поради тази причина ние инсталирахме повече от 8 000 кладенци и 2000 тоалетни в Бангладеш, нашата основна страна за производство на текстил. Над 600 000 души се възползват от чистата питейна вода, благодарение на нашия проект.

Ние подкрепяме цялостни предложения за медицинска помощ. По този начин правим възможно все повече работници във фабриките ни, доставчици и техните деца да получават безплатна медицинска помощ. Досега сме подкрепили финансово повече от 50 000 лечения.

Нашите продукти помагат

Килими и кошници от морска трева

Бангладеш е една от най-бедните страни в света. Всяка година няколко хиляди души се преместват от селските райони на страната в столицата Дака в търсене на работа.

Докато там все по-често се образуват бедни квартали, структурно слабите селски райони на страната, като района Рангпур в Северен Бангладеш, опустяват. За да противодействаме на този процес, ние възстановихме традиционната техника за производство на килими през 2008 г.

Отпадъците от памук от текстилни фабрики се пренасят в Рангпур, където се преработват в различни видове килими. Проектът подкрепя особено семействата в този регион, като се създават сигурни работни места в близост до домовете и също жените имат възможност да помагат на семействата си чрез тази работа. С огромен успех: Производството вече работи в осем производствени обекта; към днешна дата над шест милиона от тези килими са продадени в магазините на KiK. Поради големия успех на проекта за килими, през 2009 г. в Богра е открит друг проект, базиран на същия социален принцип. Тук служителите в три производствени мощности правят кошница от възобновяема морска трева.

Събудихме интереса Ви?

Повече информация за нашата социална ангажираност, нашите производствени стандарти и цели за бъдещето можете да намерите в най-новите ни

Устойчивост  →