Skip to main content

Импресум

Цялото съдържание на уебсайта на KiK е със защитени авторски права. За неговото разпространение или използването на текстове и снимки се изисква одобрението на КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД.

КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, към които се препраща чрез хиперлинкове.

Адрес за контакт

КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД
ж.к. Изток, ул. „Вълко Радински“ No 12, вх. А, ет. 1, ап. офис 1
район р-н Изгрев
област София (столица), община Столична
гр. София 1113
България

E-Mail: kontakti.bg@kik.eu 

ЕИК 205439319
ДДС BG205439319
 


Управители

Ралука Хартман
Рюдигер Хартман