Skip to main content

Импресум

Цялото съдържание на уебсайта на KiK е със защитени авторски права. За неговото разпространение или използването на текстове и снимки се изисква одобрението на КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД.

КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, към които се препраща чрез хиперлинкове.

Адрес за контакт

КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД

София 1309
Район Илинден
Улица Зографски Манастир № 15
Вход G, 4-ти етаж, офис D4-1

E-Mail: kontakti.bg@kik.eu 

ЕИК 205439319
ДДС BG205439319
 


Управители

Стоян Тачев
Рюдигер Хартман
Ралука Хартман