Skip to main content

Ние се ангажираме не само със социални проекти, а и отдаваме голямо значение на устойчивостта. За да постигнем това, винаги си поставяме високи цели, които са отразени в нашата карта на сайта.

Поемане на отговорност

Актуален протокол във връзка с устойчивостта

Прочетете сега

Нашите приоритети

Прес всичко, което правим

Карта на сайта

Нашите цели до 2022-ра година

Като част от нашата отговорност, в съответствие с процеса на проврерка на партньорството за устойчив текстил, ние публикуваме нашите цели за периода 2020-2022 г.

Социални проекти

Нашият социален ангажимент

Ние се ангажираме по различни начини: за околната среда, за човешките права, както и за справедливи доходи и производствени условия при нашите доставчици.

Производство

Одити и високи стандарти

За да отговарят процесите и правилата на необходимите стандарти, ние проверяваме нашите доставчици на редовни интервали с помощта на така наречените „одити“.

Устойчивост

Да действаш устойчиво

Ние се отличаваме не само с качество на изгодни цени, но и с устойчиво корпоративно развитие, което взема предвид социалните и екологичните стандарти.