Skip to main content

Поемаме отговорност – работим устойчиво!

Носим отговорност и поради тази причина устойчивостта е от голямо значение за нас. Ние се отличаваме не само с изгодни цени, но и с устойчива фирмена политика, която взима под внимание социални и екологични стандарти.

Постоянно следим нашите производствени процеси

Информирайте се сега

Не само в нашите магазини, централата и складовете ни - устойчивите действия са основен принцип и на нашите глобални доставчици.

През последните няколко години стартирахме множество проекти за пестене на ресурси. Независимо дали става дума за модернизиране с енергоспестяващо LED осветление, преминаване от найлонови торби към торби за многократна употреба или замяната им с по-ефективни литиево-йонни батерии в палетните колички в нашите логистични центрове.

По-малко пластмаса

Подсигуряваме чанти за многократна употреба

От октомври 2015-та година не предлагаме найлонови торбички в нашите магазини.

С тази забрана успяваме да спестим 25 милиона найлонови торбички годишно, което съответства на 570 тона пластмасови отпадъци. Ние предприехме абсолютно съзнателно тази стъпка, защото при производството се използват двойно повече ресурси, отколкото за производството на една найлонова торбичка. Следващата ни цел е намаляването на опаковките. Работим постоянно над намаляването на преопаковането и прехода към по-щадящи и природосъобразни методи. За фолирането на нашите артикули в онлайн магазина ни използваме полипропилен (PP) – устойчив материал, който може да бъде рециклиран и е природосъобразен.

Щадим ресурси

От доставчика до магазина

Да подхождаш устойчиво означава да намалиш употребата на материали и енергия, да използваш по-добри химикали и да предотвратиш вредни емисии.

Обръщаме внимание и на устойчивото управление и спазването на екологичните стандарти при нашите доставчици. През 2015 г. ние добавихме темата за опазването на околната среда към нашия кодекс за поведение, чрез който нашите доставчици се ангажират да намалят емисиите или въздействието върху околната среда в производствения процес.

Ефективни мерки

По-близо сме до опазване на климата!

В Парижкото споразумение за климата Германия се ангажира да направи своите емисии на CO2 климатично неутрални до 2045 г. С подписването на Хартата на модната индустрия ние се ангажираме да намалим емисиите на CO2, причинени от нашите бизнес дейности, с 30% до 2030 г.

Осветлението в нашите магазини е най-големият виновник за CO2. Поради тази причина от 2015 г. всички наши новооткрити магазини, обновени магазини, централата и логистиката ни са оборудвани с LED осветление, което ни позволи да намалим консумацията на електроенергия с 11%. В допълнение, ние оборудваме всички наши магазини с интелигентни измервателни уреди (интелигентни електромери), които ни позволяват да направим потреблението на електроенергия по-прозрачно, което ни дава по-добър преглед на потреблението и ни позволява да приложим подходящи мерки за спестяване.

За да продължим да предпазваме околната среда, ние не използваме въздушния транспорт за нашите стоки от Азия и вместо това разчитаме на морски товари. Това води до факта, че транспортът отнема малко повече време, но емисиите на CO2 се намаляват със седем пъти.

Ние използваме интермодален транспорт за превози от Турция. При този вид транспорт стоките, произведени в Турция, първо се доставят с камион до пристанището в Истанбул, където след това се транспортират с товарен кораб през Средиземноморието в пристанищния град Триест в северната част на Италия. Оттам стоките се товарят на влак и по този начин се транспортират до Германия. Стоките се доставят с камион в последните 100 км до централния ни склад в Бьонен.

Заедно силни

Нашите членства

Текстилният съюз с около 135 членове от различни сектори, като бизнес, политика, гражданско общество, профсъюзи и стандартни организации, се ангажира да подобри условията в световното текстилно производство. Щастливи сме да бъдем част от тази силна организация и да допринесем за подобряване на социалните, екологичните и икономическите условия по веригите за доставки на текстил.

В резултат на срутването на сградата Rana Plaza в Бангладеш, повече от 200 международни компании за облекло и синдикати създадоха „Споразумение за пожарна и строителна безопасност“. KiK беше втората германска компания, подписала това споразумение, което се грижи за подобрена пожарна защита, електрическа безопасност и сигурност на сградите в заводите. Всички подписали страни са докладвали за своите фабрики в Бангладеш за Споразумението и се задължават, да ги подкрепят на практика и финансово с мерки за обновяване. Целта е да се подобри безопасността на труда.

KiK докладва за 190 фабрики. Всички заводи бяха проверени поне веднъж. Документираните недостатъци са отстранени в 70 процента от случаите, а мерките за отстраняване се движат до голяма степен по график. Нито една от фабриките, затворени от споразумението, не е произвеждала стоки за KiK.

KiK беше един от първите членове, одобрили удължаването на споразумението до 2021 г. Дейностите трябва да продължат, за да се приключат започнатите коригиращи мерки и да се засили социалният диалог и свободата на сдружаване. С новото споразумение, други доставчици в текстилната верига нагоре по веригата също могат да бъдат включени в мерките за подобряване на сигурността на сградите.

Също и в отношението към хората

Отговорни

Всички области на нашата предприемаческа дейност оказват влияние върху хората и околната среда. Ние поемаме отговорност за нашите служители, които участват в производствения процес на нашите стоки.

Освен това се застъпваме за сигурността и здравето на всички участници. През 2017-та година публикувахме директива за правата на човека. Там се опоменава, че се задължаваме: да гарантираме за спазване на човешките права , да защитаваме човешките права в нашите бизнес процеси и връзки, да спомагаме за спазването и да съдействаме при отстраняване на нарушенията на човешките права.

Ангажираме се особено активно срещу детски труд, принудителен труд, прекомерно работно време, насилие на полова основа както и подкупи и корупция. Изплащането на минимална работна заплата, свободата на сдружаване и колективно договаряне, сигурността и здравето на работното място и придържането към съответните стандарти са особено важни за нас.